پوشش نایلون سه لایه دو جداره
گلخانه فراز استحکام مطلوب
گلخانه فراز محیط پایدار
گلخانه فراز طراحی مدرن
سیستم تهویه و خنک کننده زیرسطحی اختراع شرکت هامون
محصولات 15 مجموعه ای از محصولات کیمیا سازان سبز فراز هامون به همراه مشخصات فنی هر کدام پروژه ها 16 برخی از پروژه های انجام شده کیمیا سازان سبز فراز هامون با ذکر مکان و تاریخ آنها
26.آذر.1396 بازدید ریاست اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز و گلخانه داران از گلخانه فراز هامون و مرکز تحقیقات دانژه در تاریخ 26 آذرماه 1396 شرکت هامون میزبان ریاست محترم اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز و گلخانه داران بود. 25.آذر.1396 یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری درخشش طرح فراز هامون و بذر دانژه در یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری 23.آبان.1396 بازدید کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در تاریخ 21 آبان 1396 بازدیدی توسط کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا از گلخانه های فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه در محل شرکت کشاورزی هامون صورت گرفت. 24.مهر.1396 بازدید مدیران و مسولین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، کانون جهادگران مرکز و استان البرز و وزرات جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) از گلخانه های فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه در محل شرکت هامون در تاریخ 24 مهرماه 1396 شرکت هامون میزبان آقایان دکتر امان پور مدیر کانون جهادگران مرکز و ابوالقاسم احمدی مدیر عامل جهاد گران استان البرز و علی اصغر منصور خاکی رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و مسولین و کارمندان مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) بود. 16.شهریور.1396 اهدای لوح طلای اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی باغبانی ایران به حمید امیرسیدی در تاریخ 15 شهریور ماه 1396 در مراسمی تحت عنوان اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی باغبانی ایران از آقای حمید امیرسیدی تقدیر صورت گرفت.